סיור במפעל דיקט מול הסרט

סדנה

חנות עבודות דיקט מול הסרט

חומר גולמי

דֶבֶק

דבק (2)

דבק (3)

Lay Up (1)

שכב (2)

שכב (3)

להניח

מכונה מיובאת מאיטליה

עיתונות קרה

מוּסרָט

עיתונות חמה

עיתונות חמה (2)

עיתונות חמה (3)

מכונת עיתונות חמה

גרמניה מיובאת מכונת עיתונות חמה

יָבֵשׁ

יבש (2)

תחת אריזה

מחסן (1)

מחסן (2)

מחסן (3)